תנאי השימוש

ברוכים הבאים לגולדן תכשיטים.
על ידי שימוש באתר האינטרנט (להלן: “הלקוח”) הינך מאשר קבלת כל התנאים המפורטים מטה:
מידע ופרטים אישיים

1. רכישת מוצרים של גולדן תכשיטים (להלן: “המוצרים”) באתר האינטרנט מחייבת מילוי טופס שכולל שם, כתובת מלאה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכן מילוי טופס תשלום – שכולל פרטי כרטיס האשראי של הלקוח, ופרטים נוספים בהתאם לצורך.
2. מתן מידע שקרי, לא מדויק, מטעה, משמיץ (לרבות מידע אישי) אסור בהחלט. מתן מידע כאמור עשוי להיחשב כעבירה פלילית, ולגרור פעולות משפטיות נגד הלקוח, ובכלל זה, בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר האינטרנט של החברה, לבעליו, למנהליו או לכל אחד אחר מטעמם.
3. הזנת פרטים לא מדויקים מאפשרת לחברה ביטול מיידי של הזמנת הלקוח.
4. כמו כן אין להעביר את החשבון באתר האינטרנט לגורם אחר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
5. רשאים לרכוש מוצרים באתר זה:
1. מי שנמצא בגבולות מדינת ישראל.
2. מי שמלאו לו 18 והוא כשיר משפטית.
3. בעלי כרטיס אשראי בתוקף של אחת מהחברות: אמריקן אקספרס, ויזה, MATERCARD, ודיינרס או בעל חשבון PAYPAL.
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למנוע מלקוחות שימוש באתר מכל סיבה שהיא, גם אם הלקוחות השתמשו באתר האינטרנט בעבר, ובין היתר במקרים הבאים:
• סופק מידע לא נכון על ידי הלקוח;
• ביצוע מעשה או מחדל אשר עלול לגרום נזק לאתר החברה ו / או לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה.
• שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי לפי חוקי מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל או לסייע בביצוע מעשה כזה;
• הפרת תנאים אלה או תנאים של כל שירות מקוון אחר שהחברה מציעה.
• חוב כספי לחברה או לגופים הקשורים בה;

קניין רוחני

1. זכויות הקניין הרוחני של החברה כוללות את כל התוכן שנמצא מעת לעת באתר זה, לרבות אך לא רק, עיצוב אתר האינטרנט, עיצוב המוצרים, עיצוב האריזות , סימני המסחר של מוצרים, שמות מסחר שונים, אפיוני מוצרים , עיצוב מסחרי וזכויות יוצרים, המשמשים כיום או בעתיד את אתר החברה, או אתר אחר של החברה.
2. אסור, בשום פנים ואופן, להעתיק, לשנות, לפרק, להרכיב בצורה הפוכה, או לבצע כל שינוי או התאמה של זכויות הקניין הרוחני של החברה, של התוכן של אתר החברה ושל המוצרים המופיעים בו.

שעות פעילות

1. שעות הפעילות של החברה הן בימים א-ה בשעות 09:00-17:00 לפי שעון ישראל, מלבד חגים יהודיים;

מדיניות מחירים

2. מחיר המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מס’ התשלומים וכל נתון אחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של גולדן תכשיטים, אשר תהיה רשאי לשנותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. המחירים כוללים מע”מ.

אבטחת מידע

1. אתרי אינטרנט ורשתות תקשורת חשופים לניסיונות פריצה ומתקפות האקרים וכאלו. גולדן תכשיטים החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לשמור על פרטיות המידע באתר האינטרנט. חדירה למערכות של החברה היא עבירה פלילית שדינה יהיה על פי החוק הישראלי. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, נסיונות חדירה, כגון פריצה ו/או גילוי כלשהוא או פעילות סטטית של מערכות אתרי האינטרנט שבשימוש החברה. אם למרות אמצעי האבטחה שננקטו על ידי החברה, צד שלישי יחדור לאתר האינטרנט, ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
הלקוח מתחייב שלא לבצע כל פעולה כדי להיכנס למחשבי החברה באופן בלתי חוקי, כדי לסרוק נתיבי גישה או פרצות במחשבים החברה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על אתר החברה והמידע שבו או לסייע לפעילות בלתי חוקית כאמור לעיל.
בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את גולדן תכשיטים מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד גולדן תכשיטים ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
2. האתר פועל ברשת האינטרנט וברשתות תקשורת אחריות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת והינו תלוי בגורמים שונים כגון: ספקיות: תשתית, תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא בזה, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד ולהיפגע עקב גורמים שונים. גולדן תכשיטים אינה נותנת כל התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל גולדן תכשיטים או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וגולדן תכשיטים לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אחריות

1. החברה לא תהיה אחראית על חוסר התאמה, הטעיה או טעות הכלולים בכל מידע שנמצא באתר החברה. החברה אינה מתחייבת כי המוצרים המוצעים למכירה יתאימו לצרכים שלך ולדרישותייך. באחריות הלקוח לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיו.

2. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר החברה. עם זאת, מובהר כי עשויות להיווצר תקלות בשירות ובתפעול האתר לרבות תקלות של קווים, חומרה תוכנה או תקשורת.

3. לידיעתך, מאחר וכל מוצר שנמכר באתר החברה הוא עבודת יד ועל פי דרישה – החברה אינה יכולה להבטיח כי המוצר יהיה בדיוק כמו שהוא מופיע בתמונה באתר, לרבות אך לא רק, הצורה של המוצר, צבעו , גודלו ועיצובו.

4. תכשיטים בלבד נושאים אחריות לכל החיים בנוגע לתקלות או פגמים בייצור. עם זאת, אחריות זו אינה כוללת נזקים שנגרמו בזדון או עקב שימוש לא נכון או שימוש לא סביר עבור פריטים מאותו סוג ו/או בלאי מוגזם ו/או אובדן או גניבה. תיקון לא נכון או שירות שניתן על ידי מישהו אחר מלבד החברה מאפשר לחברה לבטל מיד את האחריות הנ”ל. למען הסר ספק, החברה מסירה מעצמה כל אחריות לגבי נזק תוצאתי או משני.

הוראות לשירות ואחריות תכשיטים
1. אחריות לתכשיטים ניתנת בחנויות הרשת או במשלוח ישירות ל”גולדן תכשיטים עיצובים בע”מ, כ”ט בנובמבר 7 בת ים, ל”מחלקת תיקונים”
2. לתכשיט שנשלח לשירות יש לצרף את הפרטים הבאים:
א. שם הלקוח.
ג. תיאור מפורט של הבעיה.
ד. כתובת הלקוח.
ה. מספר טלפון של הלקוח.
ו. כתובת דואר אלקטרוני של הלקוח.
1. יש לארוז את התכשיטים בתיבה מאובטחת למשלוח. כל עלויות המשלוח הם באחריות הלקוח ועל חשבונו. להגנתך, מומלץ לבטח את הפריט שלך נגד כל הסיכונים, במחיר שהוא לפחות מחיר הרכישה.
2. בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח בין אם חוזית, נזיקית או בכל דרך אחרת בגין כל סכום העולה על התשלום הכולל ששולם על ידי הלקוח עבור המוצר.
3. החברה לא מספקת אחריות לגבי מוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח אך לא התקבלו אצלו מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק, בעיות טכניות ו / או טעות אנוש.

כללי האתר

1. החברה עשויה לשנות מעת לעת, את התנאים אשר מוצגים לעיל ללא הודעה מוקדמת. התנאים החדשים יפורסמו וייכנסו לתוקף לאחר הפרסום.
2. החברה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר כולל את השירות שניתן בו ואת המראה שלו, מבלי להודיע מראש. שינויים כאלה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר אי – נוחות וכיו”ב. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בנוגע לביצוע שינויים או כשלים כאלה.
3. אתר זה מיועד לשימוש אישי בלבד. השימוש כולל מתן מתנות, אבל לא שימוש מסחרי מכל סוג שהוא. החברה שומרת על זכות בלתי מוגבלת להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל כל הזמנה ו / או לבטל כל הזמנה אשר החברה מאמינה שנעשתה למטרות מסחריות, כולל למטרות סיטונאות ו / או בניגוד למגבלות האמורות לעיל.
4. במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית גולדן תכשיטים, אך לא חייבת, לבטל עסקה .

העלאת תגובות של גולשים באתר:

1. אין לפרסם באתר ו/או להעלות קישורים העוברים על חוקי מדינת ישראל ובכלל זה:
– בעלי תכנים פורנוגרפיים, בעלי אופי מיני בוטה, איומים,תכנים הכוללים עידוד לגזענות או להפליה פסולה, תכנים שיש בהם כדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה ברגשות הציבור.
– תכני פרסום מסחריים או המכילים פרסומת עבור גוף מסחרי אחר.
– תכנים לא רלוונטים לעמוד בו התגובה נמצאת.
– תכנים אשר אין לגולש זכות קניין בו – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
– תכנים אשר מכילים וירוסים, יישומים או כל מזיק אחר מכל סוג שהוא.
– תכנים שקריים מטעים או מסולפים
– תכנים בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח
– כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
– תכנים שיכולים להטעות את ציבור הגולשים / הצרכנים
גולדן תכשיטים רשאית לבדוק את התכנים שמועלים על ידי הלקוחות לפני פרסומם באתר, ולהמנע מלפרסם תגובות לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או למחקן לאלתר וכן רשאית לערוך כל תוכן שמועלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
גולדן תכשיטים לא תשא בכל אחריות לתכנים שמועלים על ידי לקוחותיה לאתר, הם אינם מבטאים את עמדתה והיא אינה ערבה לתקפותם, אמינותם דיוקם או חוקיותם. על המשתמש שמסר תוכן לפרסום מוטלת האחריות הבלעדית לפרסום, והוא יחוייב לשפות את גולדן תכשיטים בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפרסום.
במקרה של פרסום תגובות אסורות כמפורט לעיל, רשאית גולדן תכשיטים למנוע מהמפרסם לפרסם כל תגובות נוספות וכן לחסמו משימוש באתר, לרבות באמצעות חסימת מספר IP.

הפסקת שימוש באתר:

1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP.

מדיניות ההחזרה

1. הלקוח זכאי להחזיר מוצר שנרכש דרך האתר, תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.
2. המוצר המוחזר חייב להיות שלם ובמצבו המקורי, בתוך החבילה בה נארז, כולל התוויות המקוריות, והחשבונית.
3. זכות ההחזרה כאמור לעיל לא תחול על:
1. מוצרים שהותקנו בבית הלקוח;
2. מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות;
3. מוצרים שהחוק אינו מאפשר להחזירם;
4. מוצרים שאדם יכול להקליט או לשכפל, ואשר נפתחה החבילה שלהם;
5. במידה והלקוח ביקש כי המוצרים שהוזמנו יסופקו לו מאוחר משישה חודשים מיום העסקה, זכות הביטול אינה חלה כאשר הלקוח רוצה לבטל את העסקה לאחר מועד המסירה.
6. עסקה שבה התמורה ששולמה על ידי הצרכן עם קופונים, שוברי מתנה או כרטיס מגנטי טעון.
1. על מנת להבהיר, בכל מקרה של ביטול ההזמנה, על ידי הלקוח, ו / או החזרת מוצרים (לא כולל – החזרת מוצרים פגומים ו / או טעות במשלוח שנגרמה על ידי החברה), הלקוח יהיה חייב לשלם עבור כל ההוצאות והחיובים כולל הוצאות אריזה, הובלה ודמי ביטוח עבור משלוח המוצר ועלויות ההחזרה.
2. רק עם קבלת המוצר חזרה, החברה תזכה את הלקוח על מחיר המכירה, בניכוי 5% או 100 ₪ (הנמוך ביניהם) כדמי ביטול.
3. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק במהלך משלוח המוצרים שהוחזרו.

מסירה

1. המוצרים יימסרו לכתובת הרשומה כפי שתופיע בטופס הוירטואלי שהלקוח סיפק או לכל כתובת אחרת בהסכמה הדדית בין הצדדים, בכתב.
2. מאחר והחברה לא שומרת על מלאי של מוצרים, והמוצרים הם עבודת יד על פי דרישה, הלקוח מכיר בכך שהחברה לא יכולה להבטיח מסירה של הזמנה ולא ניתן להבטיח לוח זמנים לאספקה. הלקוח מוותר על כל טענה לגבי זמן המסירה.
3. עם זאת, החברה תנסה לספק את המוצרים תוך 15 ימי עבודה לאחר קבלת אישור תשלום מחברת כרטיס האשראי של הלקוח.
4. ניתן לבחור בין איסוף עצמי מאחת מחנויות החברה, ובין קבלת המוצר באמצעות שליח עד הבית בעלות נוספת של 25 ₪ למשלוח, לרכישות עד 300 ₪. ברכישה בסכום של 300 ₪ ומעלה, זכאי הלקוח לקבל את המוצרים באמצעות שליח עד לבית, ללא תשלום נוסף.
5. במקרה של הוצאת הפריט למשלוח, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב במשלוח שנגרם בשל חברת השילוח.

קניה מהנה !